Bỏ qua đến phần nội dung
Cover – 100 cau hoi phong van

Vị trí Customer Support, Customer Service và Customer Success là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp nếu bạn muốn giảm tỷ lệ khách hàng rời đi và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng. Bằng cách tuyển dụng những người phù hợp từ đầu, bạn đang chuẩn bị nền tảng cho sự thành công tích cực của đội ngũ hỗ trợ của mình.

Đó là lý do Flexidata chọn dịch và xuất bản danh sách 100 câu hỏi phỏng vấn Customer Support, Customer Service & Customer Success từ nguồn tài nguyên phong phú của Hubspot. Hãy tham khảo danh sách câu hỏi này để xây dựng một danh sách câu hỏi toàn diện cho những vị trí này. 

Với ebook này, bạn sẽ tìm thấy 100 câu hỏi phỏng vấn cho các vị trí sau:

  • Customer Support 
  • Customer Service 
  • Customer Success
  • Customer Success Manager